Kontakt

Har du frågor kring ditt boende?

Kontakta i första hand vår fastighetsförvaltare Rubins vid frågor eller anmälan genom att göra en felanmälan. Du kan också nå Rubins per telefon eller genom att besöka vår expedition på Bordsvägen 54.


Vill du ställa dig i kö till lokaler och garage gör du det via vår ekonomiska förvaltare SBC. Vid ändring av ägande och avgiftsavier kontakta SBC.

Rubins kontakt

Ring Rubins: 08-744 26 01

Besök expeditionen: Bordsvägen 54 - öppet varje torsdag 17.00 - 19.00 utom röd dag.

Telefon Rubins 087442601

SBC kontakt

Ring SBC: 0771-722 722
Maila: kundtjanst@sbc.se

Telefon SBC 087442601

Har du förbättringsförslag så vill vi gärna höra om dem. Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden Juli.


Du kan även lämna en motion till styrelsen senast den 1 oktober. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.

Förtroendevalda


Styrelsen

Ordförande

Jan Orrghen

Bordsvägen 70

Ledamot

Marie-Louise Halvarsson-Fisk 

Sicklingsvägen 3

Ledamot

Simon Röder

Bordsvägen 58

Suppleant

Teresia Bergström

Bordsvägen 70

Suppleant

Sebastian Zarzar Gandler 

Bordsvägen 55

Vice ordförande

Annika Dackéus

Bordsvägen 66

Ledamot

Lennart Lindberg 

Knektvägen 5

Ledamot

Anna Näsström
Knektvägen 17

Suppleant

Tove Rauscher

Bordsvägen 49

Valberedning

Magnus Mellgren, Sicklingsvägen 14 (sammankallande)

Joakim Söderholm, Sicklingsvägen 3

Afrodite Paraskevopoulos, Bordsvägen 60