Har du frågor kring ditt boende?

Kontakta i första hand vår förvaltare Rubins via felanmälan, telefon eller besök på vår expedition,
Bordsvägen 54 och har du frågor gällande kö till lokaler och garage, hör av er till Rubins eller styrelsen, vid
ändring av ägande och avgiftsavier kontakta SBC.


Ring Rubin: 08-744 26 01
Besök expeditionen: Bordsvägen 54 - öppet varje torsdag 17.00 - 19.00 utom röd dag.
Om du har frågor gällande ändring av ägande och avgiftsavier kontakta SBC.
Ring SBC: 0771-722 722
Maila: kundtjanst@sbc.se

Förtroendevalda

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Jan Orrghen
Bordsvägen 70

VICE ORDF.

Annika Dackéus
Bordsvägen 66

LEDAMOT

Marie-Louise Halvarsson-Fisk Sicklingsvägen 3

LEDAMOT

Lennart Lindberg Knektvägen 5

LEDAMOT

Simon Röder
Bordsvägen 58

LEDAMOT

Anna Näsström
Knektvägen 17

SUPPLEANT

Teresia Bergström
Bordsvägen 70

SUPPLEANT

Tove Rauscher
Bordsvägen 49

SUPPLEANT

Sebastian Zarzar Gandler Bordsvägen 55

VALBEREDNING

Magnus Mellgren, Sicklingsvägen 14 (sammankallande)

Joakim Söderholm, Sicklingsvägen 3

Afrodite Paraskevopoulos, Bordsvägen 60

Förbättringsförslag

Har du förbättrings idéer så vill vi gärna höra om dem. Styrelsen träffas en gång i månaden med undantag för sommarmånaden Juli.

Du kan även lämna en motion till styrelsen senast den 1 Oktober. Motionen behandlas sedan vid årsstämman. En motion är en mer formell väg att framföra en synpunkt. Alla motioner delas ut till medlemmarna före stämman. Styrelsen yttrar sig alltid i ärendet och presenterar ett förslag till hur stämman skall besluta i motionen. Det är alltid stämman som beslutar.