K-klassade och stilbildande

Våra hus är K-klassade och stilbildande
Här kan du läsa om varför våra hus, ritade av arkitekten Nils Hjelm, har sådana kvalitéer att de av byggnadsantikvarien Peter Joseph kallas för stilbildande. Trädgårdarna, som är subtilt anpassade till terrängen, planerades av landskapsarkitekten Jange Blomqvist.

Du kan också läsa om historiken kring Gubbängen.
Allt detta finns med i den rapport som färdigställdes 2010, där husens särdrag och kvalitéer identifieras. Klicka på den markerade texten för att se rapporten. Dokumentation av kulturvärden.

Fotot nedan är ett vykort taget någon gång runt 1950. Dessa två höghus har den nästa högsta klassningen i Stockholms stadsmuseums K-klassning. Den stora skorsten, som syns på bilden, är idag riven men tillhörde föreningens egen värmeanläggningen. I högra husets bottenplan låg matvaruaffären Billings. I vänstra höghusets bottenplan fanns konditoriet Lundmarks vars ägare bodde högst upp i huset, i en specialritad lägenhet.

Gubbängens historia

GUBBÄNGENS TILLKOMST
Staden köpte egendomen Gubbängen redan 1908, av lantbrukaren Albin Arvidsson. Lyckligtvis, kan man säga, dröjde det dock till en bra bit i på 1940-talet, efter andra världskriget, som planerna för stadsdelen tog form. Det var inte bara den redan nämnda utvecklingen och nya kunskaper om stadsplanering som var mer tidsenlig, både på kortare och längre sikt. Till stor del förde även andra världskrigets moderna krigföring och teknikutveckling, och dess oerhörda följder, med sig att ingenjörskonsten samt produktions- och försörjningssystemen kopplade till tillverkning och byggande gjorde stora ”landvinningar”.
Utbyggnaden av tunnelbanenätet var en förutsättning för blomstrande förorter som Gubbängen och det angränsande Hökarängen. Sträckan Johanneshov - Hökarängen beslutades 1941 och invigdes 1950. Då hade bostadsbyggandet redan pågått några år, men själva centrumbebyggelsen påbörjades först därefter och Söderledskyrkan, ritad av Hans Borgström och Bengt Lindroos, stod inte färdig förrän 1960.
Stadsplanen för Gubbängen är från 1944 och signerad Ture Ryberg. Byggandet påbörjats 1945-46 och inom några år hade i stort sätt hela stadsdelen bebyggts med bostäder.
AB Familjebostäder byggde på skogsmarken i väster. Norr om Majrovägen uppförde Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus 11. Ytterligare längre norrut och öster om centrum byggde fastighetsföreningar och privata byggherrar. I Gubbängen byggdes samtidigt även ett stort antal radhus enligt småstugebyråns program.