Källsortering

Grovsoprummet vid Pannentralen är permanent stängt från den 1 mars 2024.

Grovsoprummet stängs för att kunna göras om till återvinningscentral. Mer information om "Hållbart Stockholm" satsningen från Stockholm Vatten och Avfall hittar ni på www.svoa.se.Avfallen

Matavfall sorteras från 2023 i speciella matavfallsbehållare. Finns att hämta på expeditionen under ordinarie öppettider, 17-19 torsdagar.
Hushållssopor bränns och blir till ny energi.
Glas, metall, plast- och pappersförpackningar, textilier och tidningar återvinns och tar ny form. Återvinningskärl för dessa material finns vid Kistvägen/Herrhagsvägen.
Trädgårdskompost finns på baksidan av höghusen.

Grovsoprum (stängs 1 mars) och ett secondhand-rum.
Permanent stängt från den 1 mars 2024. 
Till grovsopor räknas t. ex textilier, metall- och träföremål. Secondhand-rummet finns på Knektvägen mittemot tunnelbanan, nyckel dit kan hämtas under ordinarie tider för expeditionens öppettider torsdagar 17-19 (ej röda dagar). Lämna bara fräscha saker och hämta nygammalt!

GROVSOPOR och MILJÖFARLIGT AVFALL samt saker för återbruk kan lämnas på följande sätt:

Större saker som byggavfall, sängar, fåtöljer, soffor, stora skåp och liknande lämnar du gratis på någon återvinningsanläggning.
Närmaste återvinning är Vantörs Återvinningscentral, Högdalens industriområde, Kvicksundsvägen 14 A, 124 59 Bandhagen. Se vid intresse även miljöbilens tider på hemsidan stockholmvattenochavfall.se under rubriken "Mobila miljöstationer" och området "Söderort, östra" (Gubbängstorget vid Coop)

Hämtning av grovavfall
På SVOAs hemsida informerar de om att man mot betalning kan beställa hämtning av grovavfall från sin bostad (t.ex. i samband med att man renoverar sin lägenhet). Det finns tre företag som har tecknat avtal med SVOA för att utföra detta arbete. Varje hämtning av grovavfall kostar mer än 1000 kr (avgift beroende på vikt och tidsåtgång).

POP-UP Återbruk
Ett par gånger om året finns SVOAs "Pop-Up Återbruk" på Farsta Torg. Där kan man under en helg lämna felfria möbler, leksaker, böcker, mm i ett tält, så att vem som helst kan ta med sig hem. Dessutom i ett tält intill tar de emot alla typer av miljöfarligt avfall (målarfärgsburkar, nagellack, olja, trasiga glasföremål, trasiga speglar, m.m.). På SVOAs hemsida kan du registrera dig med ditt mobilnummer och/eller e-postadress för att få en påminnelse några dagar innan "Pop-Up Återbruk" kommer till Farsta Torg.

SVOA's returrunda 

Returrundan åker runt i Stockholm på helger i april till och med november. De gör timslånga stopp på platser som är anpassade för dig som går eller cyklar. Har du mycket saker att slänga – ta dig till återvinningscentralerna. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning. Personalen hjälper dig bedöma hur sakerna du kommer med ska sorteras.

Returrundan kommer till Gubbängen intill korsningen Gubbängsvägen/Lingvägen följande tider 2024:

 • Söndag 28 april, kl. 13.30-14.30
 • Söndag 2 juni, kl. 13.30-14.30
 • Söndag 29 september, kl. 13.30-14.30
 • Söndag 3 november, kl. 13.30-14.30
Det går bra att lämna saker för både återvinning och återanvändning. Personal på plats hjälper till så att allt sorteras och läggs i rätt behållare. Obs! Bra att i förväg på SVOA's hemsida www.stockholmvattenochavfall.se kontrollera att datum och tider fortfarande gäller.

Det går att lämna:
 • Elektronik
 • Miljöfarligt avfall
 • Metall
 • Trä
 • Hårdplast
 • Matfett, så som använd frityrolja
 • Mjukplast
 • Wellpapp
 • Tidningar
 • Böcker
 • Texti
 • Porslin och keramik
 • Planglas
 • Föremål för återbruk
I lokaltidningen framgår även tiderna för den miljöbil som ibland besöker Gubbängen  för elprylar, batterier, lampor samt färgburkar och lösningsmedel.