Rubin Facilitetsservice

Har du frågor kring ditt boende kontakta Rubin.
Klicka på felanmälan och beskriv Ditt ärende.
Akuta ärenden: Telefon dagtid: 08-744 26 01
Jourtid: 16.00 – 07.00 samt helg vid akuta fel: 08-25 66 62
Expedition: Bordsvägen 54 , källaringång - Torsdagar mellan 17.00 - 19.00 (ej röda dagar)

SBC ekonomisk förvaltning

Tfn: 0771-722 722
telefontid kl 07.00-21.00